Eshop Mystic Temple Praha - Thajské masáže Praha

REKLAMACE

Reklamační řád společnosti Mystic s.r.o. se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u společnosti Mystic s.r.o. konečným spotřebitelem a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Dokladem prokazujícím nákup zboží je faktura nebo elektronická faktura.

Spotřebitel stvrzuje souhlas se záručními podmínkami a reklamačním řádem okamžikem uzavření kupní smlouvy (distanční smlouvy).

Reklamace budou posouzeny a vyřízeny nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí reklamovaných výrobků společností Mystic s.r.o.

Po převzetí výrobků je Mystic s.r.o. povinen bez zbytečného odkladu provést kontrolu výrobků a zejména přezkoumat:

  • zda jde o výrobek (zboží), který byl spotřebitelem objednán
  • zda jde o zboží v neporušeném stavu
  • zda má výrobek vlastnosti dle objednané specifikace
  • zda odpovídají údaje uvedené ve faktuře se skutečností

Záruka se nevztahuje na poškození výrobků způsobené spotřebitelem, tj. nesprávným užíváním, skladováním nebo samotným poškozením.

Reklamované výrobky je nutné zaslat řádně zabalené doporučenou poštou na adresu společnosti Mystic s.r.o. spolu s dokladem o nákupu zboží a sdělením, co je výrobku vytýkáno. Nebude-li splněna kterákoli z těchto podmínek, reklamace není považována za řádně uplatněnou.