Eshop Mystic Temple Praha - Thajské masáže Praha

PRAVIDLA NÁKUPU

Provozovatelem eshopu je:

Mystic s.r.o.

se sídlem Černická 1363/18, Praha 10, PSČ: 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 105816

IČ: 272 25 305
DIČ: CZ27225305

Tel.: 221 779 515
E-mail: e-shop@mystictemple.cz

Všeobecná ustanovení

Následující obchodní podmínky stanovují pravidla pro nákup zboží a dárkových certifikátů v internetovém obchodě www.mystictemple.cz/eshop. Podmínky stanovují a upravují vztah mezi prodávajícím (provozovatel) a nakupujícím. (zákazník, spotřebitel) v souladu s ustanovením § 1824 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník.

Právní vztahy mezi těmito dvěma stranami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, stejně i předpisy souvisejícími. Kupující vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami odesláním závazné objednávky.

V případě, že nakupujícím je podnikatel, který nakoupené zboží použije dál při své podnikatelské činnosti, neřídí se práva a povinnosti účastníků této smlouvy, pokud není uvedeno jinak, ustanovením § 1824 a násl. občanského zákoníku, neboť nejde o spotřebitele.

Vymezení pojmů

 • Prodávající
  Mystic s.r.o., se sídlem Černická 1363/18, Praha 10, PSČ: 100 00, IČ: 27225305, DIČ: CZ27225305, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 105816
 • Kupující
  Odběratel, spotřebitel uvede v objednacím formuláři své kontaktní údaje, nutné k vyřízení objednávky a dostatečně identifikující spotřebitele, všechny tyto údaje budou uvedeny v nákupních dokladech.
 • Předmět smlouvy
  Předmětem smlouvy je koupě zboží na základě smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronických prostředků. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží a kupující se zavazuje jej převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
  Nabídka zboží je uvedena a pravidelně aktualizována na www.mystictemple.cz/eshop.
  Smlouva je po svém uzavření prodávajícím archivována. Je uložena u prodávajícího a není veřejně přístupná. Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.
 • Objednání zboží
  Odesláním objednávky a jejím následným potvrzením na e-mailovou adresu kupujícího vzniká smluvní vztah. Opravování chyb vzniklých při zadávání dat je možné provést do potvrzení objednávky ze strany prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty.
 • Doprava
  V rámci internetového obchodu je zboží zasíláno pouze na území České republiky.
  Možnosti dodání:
   
  • Obchodní balík české pošty
   Poštovné + dobírka = 119,-
   Poštovné - 85,- při platbě předem na účet č. 51-1018800297/0100
   Variabilní symbol = číslo objednávky
   Při nákupu nad 4000,- není poštovné započítáno
  • Osobně – zboží je možné vyzvednout osobně přímo v salonu:
   Mystic Temple
   Politických vězňů 25
   Praha 1
    
 • Záruka
  Záruka je poskytována pouze pro přímého spotřebitele v souladu s občanským zákoníkem a činí 24 měsíců od data dodání zboží. Záruka není poskytována v případě prodeje zboží podnikateli pro další podnikatelskou činnost a na takové zboží se vztahuje pouze odpovědnost za vady podle obchodního zákoníku.
 • Odstoupení od smlouvy
  Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí plnění. Zboží je povinen vrátit nepoškozené v původním obalu. Kupní cena bude spotřebiteli vrácena bez zbytečného odkladu.

Storno podmínky

 • Storno ze strany kupujícího
  Objednávku smí zákazník stornovat v případě, že je objednávka přijata, ale ještě není expedována. V případě pozdějšího storna, si prodávající vyhrazuje nárok na náhradu škody spojenou s expedicí zboží, zejména pak náhradu poštovného.
 • Storno ze strany prodávajícího
  Provozovatel smí objednávku stornovat v případě, že zboží dlouhodobě není dováženo do ČR, či se velmi výrazně změní jeho cena. O zrušení objednávky musí spotřebitele informovat a v případě, že by již zboží uhradil, musí mu být částka navrácena zpět na účet.

Osobní údaje

S osobními údaji je nakládáno dle zákonů o ochraně osobních dat. Údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou plnění povinností uložených právními předpisy. Prodávající chrání osobní data svých zákazníku proti zneužití.